VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Doc. JUDr. DANA ONDREJOVÁ, Ph.D.
Evidenční číslo 12279
IČO 71472100
ID datové schránky kqcgqvz
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie ve sdružení
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
16 obchodní právo

Jazyk
anglický

Kontakty
www http://www.aklegato.cz
email dana.ondrejovaaklegato.cz
Telefon +420733654022
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název LEGATO advokátní kancelář
IČO

Adresa Bělehradská 299/132
12000 Praha

Kontakty
www http://www.aklegato.cz
email
další emaily
Telefon +420773111022
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.