VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. VÍT KUČERA
Evidenční číslo 16957
IČO 05017661
ID datové schránky kfru887
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
16 obchodní právo
17 obchodní společnosti, družstva
19 e-commerce
22 nekalá soutěž
52 sportovní právo

Jazyk
anglický
německý

Kontakty
www http://www.endors.cz
email infoendors.cz
Telefon +420601501630
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
44579 - Mgr. VALENTINA PLESKAČ AULISA
45303 - Mgr. JIŘÍ VOJTEK
45407 - Mgr. MATOUŠ PCHÁLEK
45643 - Mgr. PATRIK ŠIMONEK
46165 - Mgr. DENIS STROUHAL
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název endors advokátní kancelář s.r.o.
IČO 05192307

Adresa Obrovského 2407
14100 Praha

Kontakty
www http://www.endors.cz
email infoendors.cz
další emaily
Telefon +420601501630
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.