VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. KRISTÝNA OBERFALCEROVÁ, Master
Evidenční číslo 12361
IČO 71471880
ID datové schránky z2xgq4w
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
14 evropské právo
16 obchodní právo
36 ochrana hospodářské soutěže

Jazyk
francouzský
anglický

Kontakty
www http://www.oberfalcerova.com
email officeoberfalcerova.com
Telefon +420604510639
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46781 - Mgr. VERONIKA PAVLÁTOVÁ
46796 - Mgr. DANIELA SOBOTKOVÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář, s.r.o.
IČO 60203889

Adresa Na Bělidle 64/3
15000 Praha

Kontakty
www http://www.oberfalcerova.com
email officeoberfalcerova.com
další emaily kristynaoberfalcerova.com ,
Telefon
další telefony
Mobil +420604510639, +420724721304
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.