VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. JAN ZŮBEK, Ph.D.
Evidenční číslo 12941
IČO 62393201
ID datové schránky kk9p84y
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
12 ústavní právo
18 insolvenční právo
29 trestní právo
39 správní právo
43 přestupkové právo

Jazyk
ruský
anglický

Kontakty
www http://www.deiure.cz
email jan.zubekdeiure.cz
Telefon +420222944812
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
insolvenční správce
mediátor
 
Firma
Název JUDr. Jan Zůbek, Ph.D., advokát
IČO 62393201

Adresa Budečská 851/28
12000 Praha

Kontakty
www http://www.deiure.cz
email jan.zubekdeiure.cz
další emaily
Telefon +420222944812
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.