VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. DANA LIBOCHOWITZOVÁ
Evidenční číslo 15868
IČO 03432831
ID datové schránky mkmqw9h
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
04 dědické právo
16 obchodní právo
29 trestní právo
50 právo územních samosprávných celků

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www
email libochowitzovaadvokatijelinek.cz
Telefon +420724794985
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
45912 - JUDr. NIKOL LABUŤOVÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
IČO 28782917

Adresa  181
53333 Pardubice

Kontakty
www http://www.advokatijelinek.cz
email advokatiadvokatijelinek.cz
další emaily
Telefon +420466310691
další telefony
Mobil
Fax +420466310691

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.