VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. ZUZANA OTTOVÁ, LL.M.
Evidenční číslo 18792
IČO 08088101
ID datové schránky n4x5r9f
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
22 nekalá soutěž
24 mediální právo, reklama, ochrana osobních údajů
25 ochrana osobnosti

Jazyk
anglický
francouzský

Kontakty
www
email zuzana.ottovaurbanhejduk.cz
Telefon +420724579422
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. Zuzana Ottová, LL.M., advokát
IČO 08088101

Adresa Jugoslávská 620/29
12000 Praha

Kontakty
www
email zuzana.ottovaurbanhejduk.cz
další emaily
Telefon +420724579422
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.