VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M.
Evidenční číslo 16898
IČO 04848993
ID datové schránky 855qys7
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
16 obchodní právo
18 insolvenční právo
29 trestní právo
33 rodinné právo, výchova, výživné

Jazyk
anglický

Kontakty
www http://akzizka.cz
email zizkaadvokatizs.cz
Telefon +420731537510
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46669 - Mgr. ANDREA ZEMANOVÁ
46033 - Mgr. KLÁRA OPAVOVÁ
46319 - Mgr. et Mgr. KATEŘINA ROBEOVÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátní kancelář
IČO 04848993

Adresa Sedláčkova 209/16
30100 Plzeň

Kontakty
www http://akzizka.cz
email zizkaadvokatizs.cz
další emaily
Telefon +420731537510
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.