VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. et Mgr. LIBĚNA ŠRÁMKOVÁ, LL.M.
Evidenční číslo 14658
IČO 01175424
ID datové schránky qrrmr6h
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
18 insolvenční právo
38 pracovní právo
52 sportovní právo

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www http://www.sramkovapartners.cz
email sramkovasramkovapartners.cz
Telefon +420731071081
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Šrámková & Partners s.r.o., advokátní kancelář
IČO 19196822

Adresa Dukelských hrdinů 567/52
17000 Praha

Kontakty
www http://www.sramkovapartners.cz
email sramkovasramkovapartners.cz
další emaily
Telefon +420731071081
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.