VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. Bc. DANIEL BARTOŇ, Ph.D, LL.M.
Evidenční číslo 15817
IČO 74762940
ID datové schránky itarbzh
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
11 obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
13 lidská práva a svobody
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
25 ochrana osobnosti
29 trestní právo
85 ochrana proti diskriminaci

Jazyk
anglický
francouzský

Kontakty
www https://www.danielbarton.cz
email advokatdanielbarton.cz
Telefon +420603162204
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
46888 - Mgr. JULIA ČERNÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název JUDr. Daniel Bartoň, Ph.D, LL.M., advokát
IČO 74762940

Adresa Ječná 505/2
12000 Praha

Kontakty
www https://www.danielbarton.cz
email advokatdanielbarton.cz
další emaily
Telefon +420603162204
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.