VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. MIROSLAV UŘIČAŘ
Evidenční číslo 19870
IČO 07240961
ID datové schránky b2963ip
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
05 bankovní právo, kapitálové trhy
24 mediální právo, reklama, ochrana osobních údajů
36 ochrana hospodářské soutěže
46 telekomunikační právo, energetika

Jazyk
anglický
německý

Kontakty
www
email miroslav.uricarlegalite.cz
Telefon +420222200700
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název JUDr. Miroslav Uřičař, advokát
IČO 07240961

Adresa Václavská 316/12
12000 Praha

Kontakty
www
email miroslav.uricarlegalite.cz
další emaily
Telefon +420222200700
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.