VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. ZDENĚK ŠŤASTNÝ
Evidenční číslo 00642
IČO 66202965
ID datové schránky 3s7f62u
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
02 občanské právo
04 dědické právo
25 ochrana osobnosti
34 rozvody, společné jmění manželů
38 pracovní právo
39 správní právo
45 zdravotnické právo

Jazyk
anglický
německý

Kontakty
www
email
Telefon
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Advokátní kancelář Ritter-Šťastný s.r.o.
IČO 17841615

Adresa Riegrova 376/12
77900 Olomouc

Kontakty
www http://www.ritter-stastny.cz
email inforitter-stastny.cz
další emaily
Telefon +420585234331
další telefony
Mobil +420585234332
Fax +420585229226

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.