VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. ILONA ŠROLLOVÁ
Evidenční číslo 11539
IČO 70218111
Stav Pozastavený
S účinností od: 1. 11. 2023


 
Firma
Název Mgr. Šrollová Ilona, advokátka
IČO 70218111

Adresa Podvinný mlýn 2346/20
19000 Praha

Kontakty
www
email ilona.srollovame.com
další emaily
Telefon +420777234677
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.