VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. LUKÁŠ SLANINA
Evidenční číslo 14200
IČO 73612791
ID datové schránky dc5997f
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
48 pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
převody nemovitých věcí
vypořádání podílového spoluvlastnictví a SJM

Jazyk
anglický

Kontakty
www http://www.arws.cz
email slaninaarws.cz
Telefon +420493814900
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
37456 - Mgr. JOSEF SVOBODA
47031 - Mgr. ROBERT DÜRRER
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
IČO 06717586

Adresa Plzeňská 3350/18
15000 Praha

Kontakty
www http://www.arws.cz
email officearws.cz
další emaily
Telefon +420910058058
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.