VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. Ing. ONDŘEJ BLAHA
Evidenční číslo 12699
IČO 68755911
ID datové schránky iqgeam2
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
11 obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
22 nekalá soutěž
36 ochrana hospodářské soutěže

Jazyk
francouzský
anglický

Kontakty
www
email
Telefon +420283841393
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha s.r.o.
IČO 05766575

Adresa Sokolovská 47/73
18600 Praha

Kontakty
www http://www.akbbb.cz
email
další emaily blahaakbbb.cz , beranekakbbb.cz , benesovaakbbb.cz
Telefon +420222318858
další telefony
Mobil +420604985335
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.