VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. Ing. EVA INDRUCHOVÁ, LL.M., Ph.D.
Evidenční číslo 14666
IČO 01233891
Stav Pozastavený
S účinností od: 17. 11. 2012


 
Firma
Název JUDr. Ing. Eva Indruchová, LL.M.,Ph.D. advokát
IČO 01233891

Adresa Holšická 1013/0
19016 Praha

Kontakty
www
email eva.indruchovaseznam.cz
další emaily
Telefon +420777183113
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.