VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. MARTINA ŠVEJDOVÁ
Evidenční číslo 14212
IČO 73733393
ID datové schránky hckf5qk
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
02 občanské právo
03 bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
16 obchodní právo
29 trestní právo
34 rozvody, společné jmění manželů
38 pracovní právo

Jazyk
německý
anglický

Kontakty
www http://www.aksvejdova.cz
email svejdovaaksvejdova.cz
Telefon +420605880822
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
PADĚRA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název JUDr. Martina Švejdová, advokát
IČO 73733393

Adresa Svaté Anežky České 32
53002 Pardubice

Kontakty
www http://www.aksvejdova.cz
email svejdovaaksvejdova.cz
další emaily
Telefon +420605880822
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.