VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. ŠTEFAN ŠURINA
Evidenční číslo 14817
IČO 01333909
ID datové schránky hurqvvr
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
02 občanské právo
16 obchodní právo
19 e-commerce
21 ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
23 autorské právo
24 mediální právo, reklama, ochrana osobních údajů
36 ochrana hospodářské soutěže

Jazyk
slovenský
anglický

Kontakty
www
email stefan.surinaeldison.com
Telefon +420731635083
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
45239 - Mgr. PATRIK BORÁROŠ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název Eldison, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO 05678064

Adresa Panská 854/2
11000 Praha

Kontakty
www
email stefan.surinaeldison.com
další emaily
Telefon +421948811288
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.