VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. HANA POŘÍZKOVÁ
Evidenční číslo 12401
IČO 67273751
Stav Pozastavený


 
Firma
Název ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ POŘÍZKOVÁ
IČO 67273751

Adresa Králodvorská 1081/16
11000 Praha

Kontakty
www
email akporizkovaemail.cz
další emaily
Telefon +420731648490
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.