VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. RADISLAV BRAŽINA, Ph.D.
Evidenční číslo 19327
IČO 87014521
ID datové schránky 5dc2udw
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie samostatný advokát
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ano

Zaměření
01 generální praxe
06 finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně
09 celní právo
39 správní právo
43 přestupkové právo
50 právo územních samosprávných celků

Jazyk
anglický
německý

Kontakty
www
email brazinaponcza-sramek.cz
Telefon +420596111049
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
Trvale spolupracuje s firmou
ŠRÁMEK LEGAL s.r.o., advokátní kancelář
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název JUDr. Radislav Bražina, Ph.D., advokát
IČO 87014521

Adresa Českobratrská 1403/2
70200 Ostrava

Kontakty
www
email brazinaponcza-sramek.cz
další emaily
Telefon +420596111049
další telefony
Mobil
Fax +420596112040

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.