VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. ZUZANA SELEMENTOVÁ, LL.M.
Evidenční číslo 19635
IČO 09941037
Stav Pozastavený
S účinností od: 1. 1. 2024


 
Firma
Název Mgr. Zuzana Selementová, LL.M., advokátka
IČO 09941037

Adresa Rašínovo nábřeží 2000/78
12000 Praha

Kontakty
www
email zuzana.selementovagmail.com
další emaily
Telefon +420604242547
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.