VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno Mgr. KATEŘINA BLAŽKOVÁ
Evidenční číslo 20042
IČO 01263391
Stav Pozastavený
S účinností od: 1. 1. 2023


 
Firma
Název Mgr. Kateřina Blažková, advokátka
IČO 01263391

Adresa Na strži 2102/61
14000 Praha

Kontakty
www
email katerina.blazkovasntd.cz
další emaily
Telefon +420270005533
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.