VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

English | Français | Deutsch | Česky

 


Advokát
Jméno JUDr. ROBERT NERUDA, Ph.D.
Evidenční číslo 13852
IČO 75471477
ID datové schránky 76dgsqr
Stav Aktivní
Způsob výkonu advokacie společník spol. s r. o.
Advokát český (§ 5 ; § 5b)
Ustanovení ex-offo Ne

Zaměření
16 obchodní právo
22 nekalá soutěž
36 ochrana hospodářské soutěže
39 správní právo

Jazyk
anglický

Kontakty
www
email robert.nerudahavelpartners.cz
Telefon
Zaměstnaní advokáti
Koncipienti
44188 - Mgr. ONDŘEJ KAŠPAR
44299 - Mgr. MARTIN VEJTASA
44599 - Mgr. ONDŘEJ HAŠKA
45435 - Mgr. Bc. MILAN KADLC
45936 - Mgr. DOMINIKA HŘEBAČKOVÁ
Trvale spolupracuje s firmou
Ostatní činnosti advokáta
 
Firma
Název HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČO 26454807

Adresa Na Florenci 2116/15
11000 Praha

Kontakty
www http://www.havelpartners.cz
email officehavelpartners.cz
další emaily jana.hladikovahavelpartners.cz-proČAK
Telefon
další telefony
Mobil
Fax

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii.